گل نرگس

قیامت قامت و قامت قیامت قیامت می کند ان قد و قامت

گل نرگس

قیامت قامت و قامت قیامت قیامت می کند ان قد و قامت

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «خدا» ثبت شده استدنیای مجازی از محضر الله خارج نیست ..
.
حواسمان هست کلیک که می کنیم ذکر می گوییم ..
.
یا بیهوده میرانیم ...
.
یا که سکوت کرده ایم و به نظاره جنگ حسین(ع) نشسته ایم


  • طه جعفری