گل نرگس

قیامت قامت و قامت قیامت قیامت می کند ان قد و قامت

گل نرگس

قیامت قامت و قامت قیامت قیامت می کند ان قد و قامت

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جهاد در راه خدا» ثبت شده است


بر حجـــابت آفرین اے دختــــر ایران زمیــــن

چون تجلـــے میکند از چادرت نــــور یقین
 

این حجاب تو نشـــان غیرت و شخصیــــت است
 

هر که باش
د با حجـــاب در دو جهان با عــــزت است 

  • طه جعفری


گناه را باید ترک کرد


بی تعارف


وقت اندک است.  • طه جعفری

جهاد اعتقادی :

 توحید ، نبوت ، امامت ، معاد


جهاد عبادی :

 عبادت خداوند سبحان ، ذکر و یاد خداوند ، قرائت قرآن ، نماز در مسجد ، تهجد و شب زنده داری ، روزه


جهادخانوادگی :

 مادر عفیف ، نیکی به والدین ، همسر صالح


جهاد اجتماعی :

همنشینی با نیکان ، ترحم بر مردم ، مصلح گمنام ، مردم شناسی ، مردم داری ، عدالت


جهاد اخلاقی :

 قلب پاک ، غلبه بر هوای نفس ، تقوا ، ترس از خداوند ، زهد و پارسایی ، توبه ،

 گریه بر گناه ، اخلاص ، تواضع ، اطاعت از خداوند ، اخلاق و سیرت نیکو ، عمل صالح ،

 عمل به سنن الهی ، صبر ، قبول نصیحت ، آرزوی کوتاه ، ترک شهوت ، حفظ زبان ،

راستگویی ، قناعت ، سپاسگزاری نعمتها ، شکوه و وقار ، غلبه بر خشم و حسد


جهاد علمی : 

تحصیل دانش و علوم دینی ، عمل به علم ، تعلیم و تعلم دانش ، احترام به علماء


جهاد اقتصادی : 

کسب حلال ، کفاف ، انفاق مال ، صبر بر فقر


جهاد نظامی :

 جهاد و شهادت

  • طه جعفری