گل نرگس

قیامت قامت و قامت قیامت قیامت می کند ان قد و قامت

گل نرگس

قیامت قامت و قامت قیامت قیامت می کند ان قد و قامت


بر حجـــابت آفرین اے دختــــر ایران زمیــــن

چون تجلـــے میکند از چادرت نــــور یقین
 

این حجاب تو نشـــان غیرت و شخصیــــت است
 

هر که باش
د با حجـــاب در دو جهان با عــــزت است 

  • طه جعفری


گناه را باید ترک کرد


بی تعارف


وقت اندک است.  • طه جعفری

هنگام جنگ دادیم صدها هزار دارا
شد کوچه های ایران مشکین ز اشک سارا

سارا لباس پوشید، با جبهه ها عجین شد
در فکه و شلمچه، دارا به روی مین شد

چندین هزار دارا، بسته به سر سربند
یا تکه تکه گشتند یا که اسیر و در بند

سارای دیگری در، مهران شده شهیده
دارا کجاست؟او در، اروند آرمیده

دوخته هزار سارا چشمی به حلقه در
از یک طرف و دیگر چشمی ز خون دل، تر

سارا سؤال می کرد،دارا کجاست اکنون؟
دیدند شعله ها را در سنگرش به مجنون

خون گلوی دارا آب حیات دین است
روحش به عرش و جسمش، مفقود در زمین است

در آن زمانه رفتند، صدها هزار دارا
در این زمانه گشتند ده ها هزار "دارا"

هنگام جنگ دارا گشته اسیر و در بند
دارای این زمانه با بنز رود به در بند

دارای آن زمانه بی سر درون کرخه
سارای این زمانه در کوچه با دوچرخه

در آن زمانه سارا با جبهه ها عجین شد
در این زمانه ناگه، چادر لباس جین شد

با چفیه ای که گلگون از خون صد چو داراست
سارا، خود از برای، جلب نظر بیاراست

آن مقنعه ور افتاد، جایش فوکل در آمد
سارا به قول دشمن از املی در آمد

دارا و گوشواره، حقا که شرم دارد!
در دستهایش امروز او بند چرم دارد

با خون و چنگ ودندان، دشمن ز خانه راندیم
اما به ماهواره تا خانه اش کشاندیم

یا رب تو شاهدی بر اعمالمان یکایک
بدم المظلوم یا الله، عجل فرجه و لیک

جای شهید اسم خواننده روی دیوار
آنها به جبهه رفتند، اینها شدند طلبکار!!!!


  • طه جعفری

جهاد اعتقادی :

 توحید ، نبوت ، امامت ، معاد


جهاد عبادی :

 عبادت خداوند سبحان ، ذکر و یاد خداوند ، قرائت قرآن ، نماز در مسجد ، تهجد و شب زنده داری ، روزه


جهادخانوادگی :

 مادر عفیف ، نیکی به والدین ، همسر صالح


جهاد اجتماعی :

همنشینی با نیکان ، ترحم بر مردم ، مصلح گمنام ، مردم شناسی ، مردم داری ، عدالت


جهاد اخلاقی :

 قلب پاک ، غلبه بر هوای نفس ، تقوا ، ترس از خداوند ، زهد و پارسایی ، توبه ،

 گریه بر گناه ، اخلاص ، تواضع ، اطاعت از خداوند ، اخلاق و سیرت نیکو ، عمل صالح ،

 عمل به سنن الهی ، صبر ، قبول نصیحت ، آرزوی کوتاه ، ترک شهوت ، حفظ زبان ،

راستگویی ، قناعت ، سپاسگزاری نعمتها ، شکوه و وقار ، غلبه بر خشم و حسد


جهاد علمی : 

تحصیل دانش و علوم دینی ، عمل به علم ، تعلیم و تعلم دانش ، احترام به علماء


جهاد اقتصادی : 

کسب حلال ، کفاف ، انفاق مال ، صبر بر فقر


جهاد نظامی :

 جهاد و شهادت

  • طه جعفری

  • طه جعفریدنیای مجازی از محضر الله خارج نیست ..
.
حواسمان هست کلیک که می کنیم ذکر می گوییم ..
.
یا بیهوده میرانیم ...
.
یا که سکوت کرده ایم و به نظاره جنگ حسین(ع) نشسته ایم


  • طه جعفری