گل نرگس

قیامت قامت و قامت قیامت قیامت می کند ان قد و قامت

گل نرگس

قیامت قامت و قامت قیامت قیامت می کند ان قد و قامت

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حجاب» ثبت شده است


بر حجـــابت آفرین اے دختــــر ایران زمیــــن

چون تجلـــے میکند از چادرت نــــور یقین
 

این حجاب تو نشـــان غیرت و شخصیــــت است
 

هر که باش
د با حجـــاب در دو جهان با عــــزت است 

  • طه جعفری